Home Nasional Kisah Menarik: Si Palui: Kisah Bahari

Kisah Menarik: Si Palui: Kisah Bahari

56
0
SHARE
Iklan by Don

“Kakanakan wayah hini untung banar inya,” ujar Garbus mambuka pandir wan buhannya di gardu.

“Kanapa maka ikam bapandir kaya itu, Bus ?”takun Tulamak.

“Kada-ai , Mak-ai. Aku kaganangan awan kaadaan kita waktu kakanakan bahari,” jar Garbus mangilas-balik.

“Lain hulu lain parang, lain dahulu lain pulang sakarang, Bus-ai,” jar Tulamak baparibahasa.

“Kakanakan wayah hini inya cardas-cardas, pintar-pintar, sualnya makanannya jua lain. Banyak mangandung gizi . Mainannya kumputir, gatgit, liptup, hapi ..! Napa-napa hadap mamicik atawa manculit haja lagi, kaluar gim atawa macam-macam parmainan. Atau kalu kita bingung kada mangarti,takunakan haja wan ‘paman Gugil’ (Google) !” pandir Tulamak pina pananahunya.

” Tapi manurutku kada kaya itu jua pang panyababnya, Mak-ai,” Jar Palui mambahas pandiran Tulamak.” Sabab kalu sual makanan, pangrasaku makanan urang bahari labih bakualitas dibanding wayah hini. Bahari kada tadangar sayur nang takuntaminasi wan pistisida, Mak-ai . Bahari tu alami ! Wayah hini bahanu..,daging supaya awit dipurmalin, baksu supaya kanyal dicampuri awan burak. Balum lagi sual dagingnya nang kada pati jalas, daging napa jua nang iya-nya (?)”. Mimang kada samuaan pang nangkaya itu, tapi baritanya di tivi atawa surat kabar, imbah pina hinip satumat, kaina ada pulang timbul,” jar Palui asa kasal banar.

Rupanya Palui ni tamasuk urang nang maaritakan banar tarhadap dampak nigatif kamajuan tiknulugi sakarang ini. ” Kalu kita bahari,” jar Palui pulang, “kita bamainan sambil baulahraga. Cuntuhnya nangkaya, main lugu atawa balogo, batukupan (basambunyian), main kalikir, bapidak bigi para, catuk kapala haruan (patok lele), bahagaan. Mun kakanakan bibinian inya main sam-saman, badaku, main bula bikil, atawa main maluncati galang gatah ( galang gatahnya disambung-sambung, dibantang hanyar diluncati. Tinggi bantangannya mulai tinggi sapinggang, sadada, sabahu sampai sakapala. Mun sudah sakapala, supaya kawa diluncati bulih ‘ditigang’ dulu awan tangan hanyar diluncati !”, Palui banustalgia.

“Karna nyawa mamandir ‘main lugu atawa balogo’, Lui-ai, -jar Garbus, “Unda kaingatan waktu kita main lugu di satrat di pinggir jalan. Waktu Tulamak mancampa lugu sing gancangan, lugunya maluncat nangkaya ditawakakan, pas takana ‘buku lali’ urang bajalan. Napa apa sidin kasian sampai taduduk kasakitan, samantara kawan kita Tulamak maancap bukah ka rumah basambunyi. Imbah hitu Tulamak talu hari kada wani kaluar rumah !”. ( Tulamak takurihing simpak ).

“Kalu Unda lain lagi kisahnya, jar Palui. “Bahari tu Unda lagi kakanakan kira-kira umur 10 tahun, umpat kakawanan ‘bajual Es lilin’. Bantuk Es-nya parsis nangkaya lilin, batangkai bilah lidi. Mambawanya pakai tarmus. Sakali bawa bisa salawi buting, mun asa rami bisa sampai 50 buting. Suah pas hari Minggu,Unda mambawa 50 buting, sampai kamarian masih tasisa 10 buting. Karna sudah asa ngangal bakuliling, akhirnya Unda taduduk di bawah puhun. Timbul asa haus, lalu sisa es di tarmus Unda sikat 5 buting. Bilahnya Unda masukakan pulang ka dalam tarmus, hanyar Unda buati banyu sadikt supaya es nang sisa 5 di dalam tarmus cair jadi banyu, sahingga tasisa bilahnya ‘sapuluh’ buting. Lalu Unda balapur ka Boss pabrik Es bahwa es nang payu 40 buting, sisanya cair jadi banyu 10 buting !”

Malihat banyu cairan sapuluh buting es ‘pina incir’, wan rasanya hambar banar, Si Boss pabrik es curiga. Palui pun ‘diundersok’ (onderzoek) alias ditakuni bapicik ! Bardasarkan fakta di parsidangan, akhirnya Palui kada kawa bakulim lagi. Inya tapaksa mangaku sudah mahantup es 5 buting. Hari itu Palui kada dibari parsin, upahnya dianggap impas awan karugian pabrik barupa 10 buting es ( 5 takaparut Palui, 5 nang singhaja diulah cair !).

Buhannya bilang tapancar banyu mata manawaakan Palui. “Kada bungul-bungul boss pabrik es,” jar buhannya. (Ifan, sahibul hikayat matan rawasari ).

Let’s block ads! (Why?)

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here